Een keuze met het hoogste rendement.

De fase waaruit je het meeste return kan halen, is de startfase van je ERP-project. De beste investering die je kan doen, is dan ook eerst na te gaan wat jouw business nodig heeft, vooraleer je naar software gaat kijken.

Objectief berekenen

Door objectief te berekenen welke software het beste bij jouw business past, maak je gegarandeerd een verstandige keuze.

Vereisten in kaart brengen

We beginnen met een aantal workshops waarbij we met de verschillende afdelingen binnen jouw organisatie een uitgebreide standaard lijst van processen doorlopen en bespreken. Zo bekom je een volledig overzicht van de processen die vereist zijn in je nieuwe software.

Benchmark bepalen

We kwalificeren de vereiste processen volgens het MoSCoW-principe. Zo komen we te weten welke effectief belangrijk zijn. Vervolgens geven we elk proces een gewicht, tellen alle gewichten op en bepalen zo de benchmark waartegen we de mogelijke oplossingen zullen afwegen.

Fit/Gap bepalen

Aan de hand van een balanced scorecard onderzoeken we in hoeverre jouw vereisten standaard vertegenwoordigd zijn in de verschillende ERP oplossingen. Zo bekom je een eerste fit/gap score.

RFI/RFQ voorbereiden

We verzamelen alle bevindingen in een envisioning document dat jij kan gebruiken als basis voor RFI en RFQ.

ERP landschap schetsen

Op basis van de workshops en onze ervaring maken we een eerste “future landscape” op. Zo krijg jij alvast een beeld van hoe jouw toekomstig ERP-landschap eruit zou kunnen zien.

TCO bepalen

We stellen een financiële benchmark met daarin alle licentie-, implementatie- en supportkosten, per jaar en op een periode van 7 jaar. Zo krijg jij een concreet idee van je Total Cost of Ownership.

Overzicht vervolledigen

Op basis van je envisioning document en requirements lijst vragen we aan verschillende vendors om je processen te quoteren volgens de mogelijkheden van hun software, een kostenraming te maken en hun aanpak toe te lichten. Zo krijg jij een volledig overzicht.

Oplossingen objectief evalueren

We bekomen een matrix op basis van objectieve data. Zo krijg jij een goed beeld van alle mogelijkheden en kosten van de verschillende ERP pakketten.

Wat je krijgt:

  • Een lijst met alle vereisten voor jouw nieuwe ERP omgeving
  • Een benchmark van al deze requirements
  • Een financiële benchmark.
  • Het envisioning document
  • Een objectieve matrix met de procentuele score van de verschillende oplossingen
  • Een overzicht van jouw Total Cost of Ownership van de verschillende oplossingen.

Nu kan je van je longlist van oplossingen en aanbieders alvast een shortlist maken.

Benieuwd welke shortlist het beste bij jouw bedrijf past?

Alles begint bij het begrijpen van jouw business en uitdagingen.

Plan een verkennend gesprek met Ludo Van den Ende, één van de founding partners van DevElite, zodat we kunnen zien of wij de juiste partner zijn.