Niet zo’n externe consultants.

In plaats van “oplossingen” te willen opdringen, integreren we ons volledig in jouw organisatie. Wij staan aan jouw zijde en fungeren als jouw tweede paar ogen. Zo kan jij meer gefundeerde beslissingen nemen.

Minder druk op je organisatie, meer doordachte beslissingen

Je processen inrichten

We begeleiden jou bij het ontwerpen van de architectuur van je ERP en voorkomen dat de opzet van je processen te ingewikkeld wordt. Op die manier kan jij maatwerk en de daarmee gepaard gaande vertragingen en kostenstijgingen vermijden.

De Juiste key users kiezen

We helpen je om een sterk team van key-users samen te stellen en leiden hen tegelijkertijd op zodat ze kunnen meedenken bij de implementatie en configuratie van de software en jouw processen effectief geïntegreerd worden.

Intern implementatieteam samenstellen

We assisteren jou bij het samenstellen van je interne implementatieteam en betrekken hen bij het bepalen van de manier van werken en het testen van de processen. Zo vinden we samen de juiste weg en ontdekken we alle mogelijkheden binnen de software.

Project & change management

We ondersteunen jouw intern project management en werken daarbij nauw samen met je software partner. Zo zorgen we voor de bewaking van tijd, resources en budgetten, kunnen we kort op de bal spelen en kan jij een goed resultaat verwachten.

Testbegeleiding en cut over

We helpen je uitvoerig te testen met onder andere unit testing en end-to-end testing. Zo kan jij gerust zijn dat je data correct en je processen volledig zijn, en dat jij goed voorbereid bent op de go-live.

Opleiding (key) users

We begeleiden jouw key users bij de opmaak van het nodige opleidingsmateriaal zodat we al jouw eindgebruikers mee aan boord kunnen hijsen voor de go live.

Datamigratie en datavalidatie

We assisteren jou bij de migratie en validatie van masterdata en transactionele gegevens zodat je kan beginnen met een volledige, nauwkeurige en betrouwbare database en jouw go-live soepel kan verlopen.

Begeleiding go-live

We begeleiden je go-live, houden een backlog bij en stellen een Way of Working op zodat we de prioriteiten kunnen bepalen, eventuele issues kunnen loggen en het team dat die issues oplost, kunnen afschermen.

Op zoek naar een bondgenoot om jou te ondersteunen bij de selectie, implementatie en optimalisering van je ERP?

Plan een verkennend gesprek met Ludo Van den Ende, één van de founding partners van DevElite, zodat we kunnen zien of wij de juiste partner zijn.