Skip to main content

Jouw interne team bepaalt voor minstens 50% het succes van je ERP-project. Zorg dus dat ze voldoende tijd kunnen vrijmaken.

Dikwijls zijn het teamleaders die gekozen worden om een project te leiden binnen een bedrijf. Maar die hebben natuurlijk ook een agenda, een team te leiden, deadlines enz. Zeker op piekmomenten is het niet evident om als teamleader tijd vrij te maken.

Toch is de inspanning van zo’n intern team enorm belangrijk, véél meer dan vroeger toen de ERP-partner eens langskwam om te analyseren en te kijken wat je allemaal nodig had, om vervolgens een oplossing op te leveren en te implementeren.

Vandaag gebruiken we een totaal andere approach en zijn we meer een coach geworden die continu met jouw team samenwerkt.

  • Om the way of working te bepalen
  • Om mogelijke “gaps” te bepalen, en hoe die te vermijden
  • Om te kijken of je met die way of working kan… werken
  • Om alle (deel)processen en functionaliteiten te testen en te bevestigen

We werken agile, met sub-stukken, in korte cycli, zodanig dat het behapbaar wordt, maar dat betekent wel dat we telkens opnieuw jouw interne team nodig hebben.

In een ERP-project zijn er heel veel succesfactoren, maar de 2 belangrijkste zijn de juiste software en het juiste team, dat dus over voldoende tijd moet kunnen beschikken.

Leave a Reply