Skip to main content

Het is cruciaal om op voorhand goed na te denken over de architectuur van je ERP, hoe je je processen gaat inrichten.

Zo niet, dan loop je het risico dat wat je wil realiseren in je software, misschien wel te complex is voor die software.

En dan bestaat de kans dat je, om je concept haalbaar te krijgen, heel veel maatwerk gaat bijmaken.

En maatwerk komt als een boemerang terug, sterker nog, blijft als een boemerang terugkomen.

  • Je project loopt vertraging op,
  • Waardoor je budget vermenigvuldigd wordt,
  • Onnodige operationele problemen,

Als kers op de taart, als je dat ooit wil rechtzetten, dan sta je zo goed als zeker voor een her-implementatie…

Neem dus de tijd om op voorhand goed na te gaan of je concept wel wordt ondersteund door je software, en zo niet, stel dan je concept bij zodat het wel realiseerbaar is in je software.

Je werkwijze aanpassen of een ander systeem kiezen, daar komt het in feite op neer.

Want, als je een berg maatwerk gaat bijmaken die ingrijpt op het hart van je systeem, een open heart surgery, om allerlei doelen te “realiseren”, dan moet je je wel bewust zijn van de enorme implicaties daarvan op het vlak van tijd, budget én gebruikers.