Skip to main content

Hoe wij gebruikers inzetten om maatwerk te voorkomen bij de implementatie van een nieuw ERP.

  1. We beginnen met hen een basistraining te geven.
  2. Vervolgens laten we hen zelf kennismaken met de software.
  3. Zo kunnen ze zelf stap per stap onderzoeken of hun processen erin passen.
  4. Zo ontdekken ze niet alleen de nieuwe mogelijkheden maar ook de eventuele gebreken.
  5. Samen bekijken we dan hoe we hun processen kunnen aanpassen zodat die er wel in passen.

Kortom, de gebruikers onderzoeken zelf hoe ze gebruik kunnen maken van hun nieuwe software.

Wij van onze kant leren op die manier alle belangrijke details over hun processen kennen en komen zo te weten waarop we moeten letten tijdens de implementatie.

Processen aanpassen aan de software (adopt) in plaats van de software aan de processen (adapt) is een goede aanpak om latere problemen te vermijden.

De rol van de gebruikers is daarbij cruciaal.

Leave a Reply